Priser

NYE PRISER FRA 1.AUGUST 2018
Gjelder alle bestillinger etter 1.august 2018

Skigarder:

Pris per meter med einer staur kr 300,- pr meter, ferdig oppsatt.
Pris med brun impregnert staur kr 300,- pr meter

Alle priser er eks mva.

Lafteprodukter:

Ta kontakt for prisoverslag!

Benker og bord:

Ta kontakt for prisoverslag!